«Με ασφυκτικές προθεσμίες εν μέσω πανδημίας προσπαθούν να “εξαφανιστούν” ως “απαράδεκτες” όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις δανειοληπτών»