Μάθετε για τα ορειβατικά μονοπάτια του «Εφιάλτη» που υπάρχουν στην περιοχή μας