Μαρίνα Πατούλη: Φωτογράφιση με φόντο μια λευκή Rolls Royce

Προέλευση