Μαραθώνιος Αγάπης για τους Αντιδημάρχους του Τσέπελη! Να πηγαίνουν στις εκθέσεις εισπράττοντας χρηματικές αποζημιώσεις των 20 ευρώ!

Προέλευση