Μ.Αντωνίου, Τίρανα : Προσέλκυση επενδύσεων και ενεργειακή ασφάλεια