“Μαμάτσειο” Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης: «Ένας χρόνος λειτουργίας του εργαστηρίου μοριακής βιολογίας – Ευχαριστίες και αποτίμηση πεπραγμένων»