Μαμά, δεν θέλω να τελειώσει το σχολείο! Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά.