Μακροχρόνιες συνέπεις σε μερίδα παιδιών και νέων έχει ο κορωνοϊός