Μακρή: Στην Εφορία θα πληρώνουν οι γονείς τις φθορές που προκαλούν τα παιδιά τους στο σχολείο