Μαϊμού-Ανασχηματισμός ένδειας, κατάρρευσης, βαθύτερης Πασοκοποίησης και αυλικών