Μαγνήσιο : ένα συστατικό ασπίδα κατά των νοσημάτων