Λούσιος: Ο ποταμός που έλουσαν οι Νύμφες τον νεογέννητο Δία