Λήξη της πρώτης φάσης του έργου SKILLS+ με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας