Λιβύη: Από την αρχαία ελληνική «Κυρηναϊκή Πεντάπολη» στην αγκαλιά της Τουρκίας