Λήμνος: Δημοπρασίες για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων