Λίμνη Πολυφύτου, Ανοιξιάτικες εικόνες από το Πλατανόδασος Ρυμνίου και τα Αναβρυκά