Λεωνίδας Μαριδάκης και Σταύρος Σιόλας – Γεμάτος με το τίποτα νέο τραγούδι (Στίχοι)