Λεωνίδας Κακούρης: "Από το βλέμμα της κατάλαβα ότι είχε παγώσει το αίμα της"