Λαζαράκια, ένα έθιμο που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό