ΛΑΣ Αν.Σάμου: Ο δήμαρχος θα πρέπει να διεκδικεί πραγματική-ανθρωπιστική διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα