Λαμία: Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ /ΣΕ η 1η Συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής "ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ" της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας