Κύπρος: Έγιναν χιλιάδες εθελοντικές δράσεις ελέω πανδημίας

Προέλευση