Κυπριακό: Η θέση της Τουρκίας προκαλεί διεθνή κατακραυγή