ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ