Κτηματολόγιο: Πώς να υποβάλετε αίτηση ιδιοκτησίας ακινήτου - Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά