Κ.Πουλάς κατά των κυβερνητικών διαχωρισμών: «Δεν παραχωρούμε ελευθερίες μας σε κανέναν» «Στην Ελλάδα επιλέγεται η τακτική του διαχωρισμού της κοινωνίας»