ΚΠΙΣΝ: Η Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε έργα Beethoven