«Κοζανίτες λόγιοι και Επανάσταση του 1821»-Σάββατο 10 Απριλίου και ώρα 19:30