Κούρεψε τον Γιο του και έστειλε την Φωτογραφία στην Σύζυγο. Η Αντίδραση της; Στα όρια της Παράνοιας!

Προέλευση