ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.