Κώστας Φαλελάκης: «Με τον Μηνά είχαμε κάνει κοινές διαθήκες. Οι συγγενείς θα μπορούσαν…»