Κορωνοϊός, π. Σαράντης Σαράντος και ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό.