Κορωνοϊός: Να καθαρίζετε το κινητό σας όσο συχνά πλένετε τα χέρια σας