«Κοντοσούβλι Γίγας» στη Φτερόλακα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.