Κοντονής: Οι αποφάσεις της παρούσας Βουλής δεν δεσμεύουν την επόμενη