Κομοτηνή: Συνδέονται οι δημοτικές γεωτρήσεις με το αρδευτικό δίκτυο των καπνοχώραφων

Προέλευση