Κομοτηνή: Rapid Covid Tests μόνο στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας