ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΕΗ: Είμαστε υπερήφανοι. Η κρισιμότητα των συνθηκών απαιτεί ενότητα