Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Εκτός 250.000 καταναλωτές