ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Προέλευση