ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ, ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ