Κλιμάκιο Δ/νσης Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος σε Πτελέα – Κρανοχώρι.