"ΚΛΕΙΣΤΗ" ΣΥΣΚΕΨΗ και υποδείξεις! ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ παρέμβαση στις ελληνικές εκλογές...