Κήρυξη περιοχών της Λήμνου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης