Κίνημα Αλλαγής για self test: Η κυβέρνηση παραιτείται από την ευθύνη για την προστασία της υγείας