Κινδύνευσε κολυμβήτρια που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα