Κίνα: Πάνω από 110.000 αυτοί που επηρεάστηκαν από τις φυσικές καταστροφές