ΚΔΑΠ Kinesis Kilkis: Αναπτύσσουμε οικολογική συνείδηση, σώζουμε το περιβάλλον μας