Κάθοδος της «Χρυσής Αυγής» στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας – Εκδήλωση την Κυριακή στην Άρδασσα