Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων σε δεκάδες σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε Εύβοια και Σκύρο